vẫn được công nhận là doanh nhân tiêu biểu - các bài viết về vẫn được công nhận là doanh nhân tiêu biểu, tin tức vẫn được công nhận là doanh nhân tiêu biểu

Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nói gì về vụ Công ty Ngọc Ánh Hiệp Phát ngừng hoạt động vẫn được khen thưởng?

"Sau khi kiểm tra Phòng Nội vụ khẳng định chắc chắn không có tham mưu hay đề xuất khen thưởng gì đối với Công ty này...",Chủ tịch huyện Đam Rông khẳng định.

Theo dõi Pháp Luật Plus