Vân Đồn - các bài viết về Vân Đồn, tin tức Vân Đồn

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kết luận không có việc doanh nghiệp khai thác cát ảnh hưởng đến sá sùng của người dân

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa có luận và khẳng định, doanh nghiệp khai thác cát ở Quan Lạn không làm ảnh hưởng đến sá sùng của người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus