Pháp Luật Plus - Vân Đồn - các bài viết về Vân Đồn, tin tức Vân Đồn

Vân Đồn - các bài viết về Vân Đồn, tin tức Vân Đồn

Địa ốc 7AM: Tháo dỡ các ki-ot sàn giao dịch BĐS, cưỡng chế lấn chiếm đất tại khu kinh tế Nhơn Hội

Tháo dỡ các ki-ot sàn giao dịch Bất động sản, cưỡng chế lấn chiếm đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus