Pháp Luật Plus - vấn đề trẻ em - các bài viết về vấn đề trẻ em, tin tức vấn đề trẻ em

vấn đề trẻ em - các bài viết về vấn đề trẻ em, tin tức vấn đề trẻ em

22 cơ quan phụ trách vấn đề trẻ em mà vẫn rộ lên nạn xâm hại trẻ!

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội đã đặt câu hỏi về vấn đề này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết