vận chuyển - các bài viết về vận chuyển, tin tức vận chuyển

Người dân Nam Sơn tháo "gác chắn", xử lý rác ở Thủ đô đã thông tuyến

Đến nay đường vào 2 cổng bãi rác Nam Sơn đã thông xe, mọi hoạt động tiếp nhận rác đã diễn ra như bình thường.

Theo dõi Pháp Luật Plus