Pháp Luật Plus - vận chuyển - các bài viết về vận chuyển, tin tức vận chuyển

vận chuyển - các bài viết về vận chuyển, tin tức vận chuyển

Trắng đêm xử lý xe tải, xe khách vi phạm

Vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 8 trường hợp xe tải, xe khách vi phạm các quy định của Luật giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết