Văn Chấn - các bài viết về Văn Chấn, tin tức Văn Chấn

Chưa thu hồi được số tiền sai phạm của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn

Bà Lò Thị Liên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho rằng: “Tiền đó ở dân. Nếu thế thì vào đòi dân để nộp lại...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus