Pháp Luật Plus - Văn Cao - các bài viết về Văn Cao, tin tức Văn Cao

Văn Cao - các bài viết về Văn Cao, tin tức Văn Cao

Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch tỉnh TT- Huế

Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 708/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus