Pháp Luật Plus - văn bản - các bài viết về văn bản, tin tức văn bản

văn bản - các bài viết về văn bản, tin tức văn bản

Đề xuất 'đổi vai' cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Theo dõi Pháp Luật Plus