văn bản số 4202/TCHQ-PC - các bài viết về văn bản số 4202/TCHQ-PC, tin tức văn bản số 4202/TCHQ-PC

Tăng cường công tác quản lý phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 4202/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về quản lý phế liệu nhập khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus