Pháp Luật Plus - văn bản quy phạm pháp luật - các bài viết về văn bản quy phạm pháp luật, tin tức văn bản quy phạm pháp luật

văn bản quy phạm pháp luật - các bài viết về văn bản quy phạm pháp luật, tin tức văn bản quy phạm pháp luật

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Ngày 5/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết