Văn bản quản lý - các bài viết về Văn bản quản lý, tin tức Văn bản quản lý

Tăng mức xử phạt để ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động báo chí

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo dõi Pháp Luật Plus