Pháp Luật Plus - vải thiều - các bài viết về vải thiều, tin tức vải thiều

vải thiều - các bài viết về vải thiều, tin tức vải thiều

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được nhập cảnh mua vải thiều Bắc Giang

Mùa vụ vải năm nay sẽ có 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được phép nhập cảnh, đến Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1