Pháp Luật Plus - vải thiều Lục Ngạn - các bài viết về vải thiều Lục Ngạn, tin tức vải thiều Lục Ngạn

vải thiều Lục Ngạn - các bài viết về vải thiều Lục Ngạn, tin tức vải thiều Lục Ngạn

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được nhập cảnh mua vải thiều Bắc Giang

Mùa vụ vải năm nay sẽ có 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được phép nhập cảnh, đến Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1