vải thiều Lục Ngạn - các bài viết về vải thiều Lục Ngạn, tin tức vải thiều Lục Ngạn

Tỉnh Bắc Giang xây dựng 18 khu cách ly bệnh nhân Covid-19, công suất dự kiến 6.900 giường

Trong ngày 9/6, tỉnh Bắc Giang đã có thêm 95 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện (cộng dồn đến nay đã có 526 bệnh nhân ra viện).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1