Pháp Luật Plus - Vải thiều Bắc Giang - các bài viết về Vải thiều Bắc Giang, tin tức Vải thiều Bắc Giang

Vải thiều Bắc Giang - các bài viết về Vải thiều Bắc Giang, tin tức Vải thiều Bắc Giang

Vải thiều Bắc Giang “vươn tầm” chinh phục thị trường thế giới

Với kế hoạch đặt sản lượng năm 2022 trên 160.000 tấn, tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1