Pháp Luật Plus - vắc xin phòng covid-19 - các bài viết về vắc xin phòng covid-19, tin tức vắc xin phòng covid-19

vắc xin phòng covid-19 - các bài viết về vắc xin phòng covid-19, tin tức vắc xin phòng covid-19

Tăng hạn dùng vaccine COVID-19 Abdala lên 9 tháng

Cục Quản lý Dược đã đồng ý tăng hạn dùng của vaccine phòng Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1