Va chạm giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ - các bài viết về Va chạm giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, tin tức Va chạm giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Hải Phòng: Va chạm giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Đang lưu thông trên cầu thì chiếc xe đầu kéo đã va chạm với người đàn ông đi xe máy cùng chiều, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1