ủy viên trung ương đảng - các bài viết về ủy viên trung ương đảng, tin tức ủy viên trung ương đảng

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự mới tại tỉnh Đắk Nông

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông trao quyết định chuẩn y và chỉ định đến các cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus