Ủy viên Bộ chính trị - các bài viết về Ủy viên Bộ chính trị, tin tức Ủy viên Bộ chính trị

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus