Pháp Luật Plus - Ủy viên Bộ chính trị - các bài viết về Ủy viên Bộ chính trị, tin tức Ủy viên Bộ chính trị

Ủy viên Bộ chính trị - các bài viết về Ủy viên Bộ chính trị, tin tức Ủy viên Bộ chính trị

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết 3 vụ khiếu nại kéo dài

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ rõ, việc một số cơ quan để xảy ra sai sót trong quá trình giải quyết khiến cho khiếu nại kéo dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nêu gương mẫu mực

Nêu gương mẫu mực

0
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ...
Link liên kết