Ủy ban thường vụ Quốc hội - các bài viết về Ủy ban thường vụ Quốc hội, tin tức Ủy ban thường vụ Quốc hội

Xem xét quyết định việc thành lập hai TP Thủ Đức và TP Phú Quốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM và thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus