Ủy ban quản lý vốn nhà nước - các bài viết về Ủy ban quản lý vốn nhà nước, tin tức Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước kêu gọi được 2.360 tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ vacxin phòng chống dịch

Số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1