Pháp Luật Plus - Ủy ban nhân dân - các bài viết về Ủy ban nhân dân, tin tức Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân - các bài viết về Ủy ban nhân dân, tin tức Ủy ban nhân dân

Quảng Ninh: Cẩm Phả có tân Chủ tịch HĐND và UBND TP

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả.

Theo dõi Pháp Luật Plus