Pháp Luật Plus - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN - các bài viết về ỦY BAN CHỨNG KHOÁN, tin tức ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN - các bài viết về ỦY BAN CHỨNG KHOÁN, tin tức ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

Sonadezi An Bình bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng

Ngày 14/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus