Pháp Luật Plus - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước - các bài viết về Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tin tức Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước - các bài viết về Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tin tức Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Báo cáo không đúng thời hạn hai cá nhân bị xử phạt hơn 56 triệu đồng

Ngày 21/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với ông Trần Anh Chuyên và bà Nguyễn Thị Ngân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

COMA18 bị xử phạt

COMA18 bị xử phạt

0
Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần COMA18.