Pháp Luật Plus - ưu đãi thuế - các bài viết về ưu đãi thuế, tin tức ưu đãi thuế

ưu đãi thuế - các bài viết về ưu đãi thuế, tin tức ưu đãi thuế

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về 15 -17%

Theo Bộ Tài chính, điều này có thể khiến ngân sách giảm thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng mang lại lợi ích về lâu dài…

Theo dõi Pháp Luật Plus