Pháp Luật Plus - ưu đãi - các bài viết về ưu đãi, tin tức ưu đãi

ưu đãi - các bài viết về ưu đãi, tin tức ưu đãi

Một số bộ, ngành phản hồi đề xuất ưu đãi của Samsung: Nhiều đòi hỏi chưa có cơ sở xem xét

Cần ràng buộc điều kiện ưu đãi theo hướng, nếu không đáp ứng các điều kiện liên quan đến mục tiêu R&D thì các ưu đãi sẽ bị thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết