ưu đãi - các bài viết về ưu đãi, tin tức ưu đãi

Ưu đãi phí hàng hải để thu hút tàu về Cái Mép-Thị Vải

Tàu container trọng tải lớn vào cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải (CM-TV) sẽ được ưu đãi một số loại phí đến hết năm 2023.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1