Pháp Luật Plus - USD - các bài viết về USD, tin tức USD

USD - các bài viết về USD, tin tức USD

Liều mình vận chuyển 4kg ma túy đá để nhận 1.000USD tiền công

Nếu giao lô “hàng” thành công Tủa sẽ nhận được 1.000 USD, nhưng chưa giao được 4kg ma túy đá thì đối tượng bị bắt giữ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết