Uông Bí - các bài viết về Uông Bí, tin tức Uông Bí

Quảng Ninh: Tỉnh đầu tiên, duy nhất sử dụng công nghệ thông tin điều hành công tác bầu cử

Trước ngày bầu cử diễn ra, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1