ung thư - các bài viết về ung thư, tin tức ung thư

Hà Nội: Vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019

Mục tiêu UBND TP Hà Nội thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động để huy động các cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ tăng 20% so với năm 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus