Pháp Luật Plus - ung thư - các bài viết về ung thư, tin tức ung thư

ung thư - các bài viết về ung thư, tin tức ung thư

Chuẩn bị xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế vụ thuốc ung thư giả

Các đối tượng thực hiện thủ đoạn để buôn bán, nhập khẩu, thông quan một số lượng lớn thuốc giả, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1