Pháp Luật Plus - ỨNG PHÓ - các bài viết về ỨNG PHÓ, tin tức ỨNG PHÓ

ỨNG PHÓ - các bài viết về ỨNG PHÓ, tin tức ỨNG PHÓ

Đồng Nai sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch Corona trên khu đất rộng 10.000m2

Để chú trọng công tác phòng chống, đáp ứng kịp thời diễn biến dịch, tỉn Đồng Nai tiến hành làm bệnh viện dã chiến 500 giường bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus