ỨNG PHÓ - các bài viết về ỨNG PHÓ, tin tức ỨNG PHÓ

Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó rét đậm, rét hại

Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuẩn bị ứng phó với lũ chồng lũ

Chuẩn bị ứng phó với lũ chồng lũ

0
Cuộc họp và nhận định, rất có thể miền Trung sẽ xảy ra tình trạng lũ chồng lũ giống như năm 2016, vì thế phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.