Pháp Luật Plus - ủng hộ quỹ vắc xin phòng - các bài viết về ủng hộ quỹ vắc xin phòng, tin tức ủng hộ quỹ vắc xin phòng

ủng hộ quỹ vắc xin phòng - các bài viết về ủng hộ quỹ vắc xin phòng, tin tức ủng hộ quỹ vắc xin phòng

Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng phát động ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Ngày 7/6, Ban tổ chức Thành uỷ Hải Phòng đã phát động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1