ứng dụng trực tuyến BRG Shopping - các bài viết về ứng dụng trực tuyến BRG Shopping, tin tức ứng dụng trực tuyến BRG Shopping

Tập đoàn BRG mở thêm 9 cửa hàng bán lẻ, triển khai ứng dụng trực tuyến BRG Shopping

Ngày 30/4/2020, Tập đoàn BRG sẽ đồng loạt mở thêm 9 cửa hàng bán lẻ Hapro Food thuộc chuỗi BRGMart tại các địa điểm trung tâm Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus