Pháp Luật Plus - ứng dụng - các bài viết về ứng dụng, tin tức ứng dụng

ứng dụng - các bài viết về ứng dụng, tin tức ứng dụng

Google phối hợp với Israel số hóa 120.000 cuốn sách tiếng Hebrew

Thư viện quốc gia Israel bắt đầu chuyển khoảng 50.000 cuốn sách tới trung tâm số hóa của Google tại Đức, trong khi khoảng 20.000 cuốn khác sẽ được số hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết