UBND xã - các bài viết về UBND xã, tin tức UBND xã

Chủ tịch xã Cổ Am, Hải Phòng xác nhận ông Vũ Thế Truyền có để lại chúc thư

Việc nguyên cán bộ xã xác nhận di chúc bất nhất đã đẩy cụ ông hơn 80 tuổi vào cảnh kiện tụng kéo dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus