UBND xã Bích Hòa - các bài viết về UBND xã Bích Hòa, tin tức UBND xã Bích Hòa

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo huyện Thanh Oai làm rõ uẩn khúc trong việc chuyển nhượng đất

Sau khi Pháp luật Plus có bài phản ánh: "Nhiều uẩn khúc trong vụ chuyển nhượng đất tại Thanh Oai, Hà Nội". UBND TpHà Nội đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Theo dõi Pháp Luật Plus