UBND TP Hà Nội - các bài viết về UBND TP Hà Nội, tin tức UBND TP Hà Nội

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đón 48-49 triệu lượt khách du lịch

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đón từ 48-49 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 13-14 triệu lượt khách quốc tế...

Theo dõi Pháp Luật Plus