UBND Tỉnh Quảng Bình - các bài viết về UBND Tỉnh Quảng Bình, tin tức UBND Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình Trần Phong vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus