Pháp Luật Plus - UBND tỉnh Nghệ An - các bài viết về UBND tỉnh Nghệ An, tin tức UBND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An - các bài viết về UBND tỉnh Nghệ An, tin tức UBND tỉnh Nghệ An

Dự án 1.500 tỷ đồng của Cienco 4 bị đề nghị thu hồi

UBND huyện Thanh Chương đề nghị tỉnh thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus