UBND tỉnh Hưng Yên - các bài viết về UBND tỉnh Hưng Yên, tin tức UBND tỉnh Hưng Yên

Xã Phụng Công bất chấp Luật Đê điều thi công dự án: Bộ Nông nghiệp đề nghị tỉnh Hưng Yên xử lý

Theo đó Bộ Nông nghiệp đã đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều.

Theo dõi Pháp Luật Plus