UBND tỉnh Hải Dương - các bài viết về UBND tỉnh Hải Dương, tin tức UBND tỉnh Hải Dương

Từ 0 giờ ngày 3/9, Hải Dương cách ly thêm 36 hộ gia đình

UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19, trong 28 ngày kể từ 0h ngày 3/9/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus