Pháp Luật Plus - ubnd tỉnh điện biên - các bài viết về ubnd tỉnh điện biên, tin tức ubnd tỉnh điện biên

ubnd tỉnh điện biên - các bài viết về ubnd tỉnh điện biên, tin tức ubnd tỉnh điện biên

'Hòn ngọc sáng' trên vùng đất Cách mạng

Được coi là “hòn ngọc sáng” của vùng Tây Bắc, những năm qua, Điện Biên luôn có Chỉ số PCI nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Theo dõi Pháp Luật Plus