Pháp Luật Plus - UBND tỉnh Bình Định - các bài viết về UBND tỉnh Bình Định, tin tức UBND tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định - các bài viết về UBND tỉnh Bình Định, tin tức UBND tỉnh Bình Định

Bình Định chấm dứt hoạt động Dự án của Công ty Kim Cúc tại thị trấn Diêu Trì

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Dự án Tổ hợp dịch vụ - thương mại phía bắc cầu Diêu Trì.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1