UBND tỉnh bắc ninh - các bài viết về UBND tỉnh bắc ninh, tin tức UBND tỉnh bắc ninh

Bắc Ninh: Đề xuất thanh tra dự án cải tạo sân vận động Suối Hoa

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp khai thác sân vận động Suối Hoa

Theo dõi Pháp Luật Plus