UBND thị xã Từ Sơn - các bài viết về UBND thị xã Từ Sơn, tin tức UBND thị xã Từ Sơn

Chủ đầu tư thừa nhận sai phạm, UBND thị xã Từ Sơn bưng bít thông tin về dự án KCN Đồng Quang!?

Trưởng phòng kinh doanh, phụ trách mảng dự án thừa nhận dự án KCN Đồng Quang có sai phạm nhưng trách nhiệm thuộc về thị xã Từ Sơn và tỉnh Bắc Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus