ubnd thành phố hà nội - các bài viết về ubnd thành phố hà nội, tin tức ubnd thành phố hà nội

Lên phương án xử lý hơn 9.000 tấn rác ùn ứ tại khu vực nội thành Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về sự cố người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp Nam Sơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus