UBND - các bài viết về UBND, tin tức UBND

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm trong phòng, chống dịch

Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng bị tạm đình chỉ để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1