UBND - các bài viết về UBND, tin tức UBND

Hải Phòng: UBND huyện Thủy Nguyên có đi ngược với chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng... Nhưng chưa có trả lời, chính quyền huyện đã cưỡng chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nhân sự mới 14 địa phương

Nhân sự mới 14 địa phương

0
Thành ủy TPHCM; HĐND tỉnh Nghệ An; Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Thái Bình; UBND tỉnh... vừa tiến hành kiện toàn công tác cán bộ.