UBND - các bài viết về UBND, tin tức UBND

Nhiều uẩn khúc trong việc thu hồi giấy chứng tử của mẹ liệt sĩ ở Thanh Hóa?

Giấy chứng tử không đúng tên, không đúng với năm sinh trong giấy chứng minh thư nhân dân - câu chuyện nhầm lẫn hay hành vi vi phạm pháp luật?

Theo dõi Pháp Luật Plus