ubnd quận tây hồ - các bài viết về ubnd quận tây hồ, tin tức ubnd quận tây hồ

Thủ tướng Chính phủ: Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện trên 20 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus