Pháp Luật Plus - UBND phường Tương Mai - các bài viết về UBND phường Tương Mai, tin tức UBND phường Tương Mai

UBND phường Tương Mai - các bài viết về UBND phường Tương Mai, tin tức UBND phường Tương Mai

UBND phường Tương Mai chọn cách im lặng trước đơn thư tố sách nhiễu

Mặc dù chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu UBND phường Tương Mai trả lời đơn thư người dân. Tuy nhiên, đến nay công dân vẫn chưa nhận được trả lời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1