UBND phường Đông Hải - các bài viết về UBND phường Đông Hải, tin tức UBND phường Đông Hải

Thanh Hóa: Tuyên án 15 năm 6 tháng tù cho các cán bộ biến lúa thành hoa ly

Lợi dụng dự án GPMB, các cán bộ tại Thanh Hóa lập hồ sơ khống biến lúa thành hoa ly và bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus