UBND phường Cống vị - các bài viết về UBND phường Cống vị, tin tức UBND phường Cống vị

Vụ mương Phan Kế Bính: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân có vi phạm trước ngày 1/2/2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội xử lý các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính

Theo dõi Pháp Luật Plus