ubnd huyện yên phong - các bài viết về ubnd huyện yên phong, tin tức ubnd huyện yên phong

Dự án khu nhà ở thôn Đông Yên gặt “lúa non”: Tỉnh Bắc Ninh chưa phê duyệt dự án

Đây là khẳng định của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tại Dự án khu nhà ở thôn Đông Yên. Dự án do Công ty TNHH REQ làm chủ đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus