UBND huyện Xuân Lộc - các bài viết về UBND huyện Xuân Lộc, tin tức UBND huyện Xuân Lộc

Xuân Lộc – Đồng Nai: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép, cấp uỷ và chính quyền ở đâu? 

Dù đã nhiều lần người dân và cơ quan ngôn luận phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái xử lý

Theo dõi Pháp Luật Plus